Frågor & svar

När är jag skyldig att använda blinkers/körriktningsvisare?

Du är skyldig att använda blinkers när du:

  • Ska vända på vägen.
  • Ska svänga i en vägkorsning.
  • Ska starta från en vägkant.
  • Ska byta körfält eller i övrigt flytta fordonet i sidled.

Läs mer om bilens belysningar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market