Frågor & svar

När är det vinterväglag?

Det är vinterväglag när det finns snö eller is på någon del av vägen.

Läs mer om vinterväglag.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market