Frågor & svar

När är det förbjudet att använda helljus?

Det är förbjudet att använda helljus när du riskerar att blända andra förare i fordon, tåg eller spårvagn. Det finns även risk för bländning vid möte eller när du kör nära bakom ett annat fordon.

Du får inte heller använda helljus när det finns tillfredställande belysning.

Läs mer om helljus och bilens belysningar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market