Frågor & svar

När är det förbjudet att använda helljus?

Det är förbjudet att använda helljus när du riskerar att blända andra förare i fordon, tåg eller spårvagn. Det finns även risk för bländning vid möte eller när du kör nära bakom ett annat fordon.

Du får inte heller använda helljus när det finns tillfredställande belysning.

Läs mer om helljus och bilens belysningar.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn