Frågor & svar

Mitt fordon saknar katalysator. Vad ska jag tänka på när det gäller risken med koloxid?

Det är särskilt viktigt att tänka på koloxidrisken när motorn är igång och du är i trånga, stängda utrymmen, till exempel i ett garage. Koloxid är en luktfri och färglös gas, vilket gör den svår att upptäcka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market