Frågor & svar

Mitt fordon saknar katalysator. Vad ska jag tänka på när det gäller risken med koloxid?

Det är särskilt viktigt att tänka på koloxidrisken när motorn är igång och du är i trånga, stängda utrymmen, till exempel i ett garage. Koloxid är en luktfri och färglös gas, vilket gör den svår att upptäcka.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn