Frågor & svar

Minskar katalysatorn koldioxidutsläppen?

Nej. Katalysatorn renar bilens avgaser från flera olika miljöfarliga ämnen. Den omvandlar avgaserna till koldioxid och vatten under mycket höga temperaturer. Katalysatorn minskar därför inte koldioxidutsläppen.

Läs mer om katalysatorn.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market