Frågor & svar

Minskar antalet trafikolyckor om fler personer samåker?

Ja. Antalet trafikolyckor skulle minska eftersom det blir färre fordon ute på vägarna.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2018                  

 The best english questions on the market