Frågor & svar

Minskar antalet trafikolyckor om fler personer samåker?

Ja. Antalet trafikolyckor skulle minska eftersom det blir färre fordon ute på vägarna.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market