Frågor & svar

Måste man följa en vägtransportledares anvisningar?

Ja. Du är skyldig att följa anvisningarna från en vägtransportledare.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market