Frågor & svar

Måste jag följa körfältspilarna i mitt körfält?

Är ditt körfält avgränsat med en heldragen linje måste du följa körfältspilarna.

Är körfältet avgränsat med streckade linjer är körfältspilarna endast en upplysning om lämpligast färdväg och måste inte följas.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn