Frågor & svar

Måste jag följa körfältspilarna i mitt körfält?

Är ditt körfält avgränsat med en heldragen linje måste du följa körfältspilarna.

Är körfältet avgränsat med streckade linjer är körfältspilarna endast en upplysning om lämpligast färdväg och måste inte följas.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market