Frågor & svar

Måste ett körfält vara utmärkt med vägmarkering?

Nej. Om två fyrhjuliga fordon får plats bredvid varandra räknas det som två körfält, även att det inte finns en vägmarkering/mittlinje i mitten av vägen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market