Frågor & svar

Kan körkortet återkallas om man har kört på en bil, skadat den och avviker från platsen utan att vidta någon åtgärd?

Ja. Att avvika från en olycksplats kallas för smitning och kan leda till att körkortet återkallas. Om någon person skadas i olyckan kan smitning leda till fängelsestraff.

Läs mer om vad du har för skyldigheter vid trafikolycka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market