Frågor & svar

Jag ska göra en vänstersväng i en cirkulationsplats. Vilken placering ska jag använda? Vänster eller höger körfält?

Vid vänstersväng i en cirkulationsplats ska du i första hand använda vänster körfält.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market