Frågor & svar

Jag måste starta min bil med hjälp av ström från batteriet i en annan bil. Vad ska jag tänka på?

Det är viktigt att du kopplar ihop batterierna rätt så att du inte riskerar kortslutning.

Du ska tänka på att:

  • Pluspolerna på batterierna ska kopplas ihop med en startkabel.
  • Batterierna från båda bilarna ska ha samma volttal.
  • Minuspolen från den givande bilens batteri ska kopplas till en karossdel på din bil.

Läs mer om starthjälp.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2018                  

 The best english questions on the market