Frågor & svar

Jag kör på en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. En bussförare, som har släppt av passagerare, ska köra ut från hållplatsen. Vad gäller? Vem har företräde?

Bussföraren har skyldighet att lämna dig företräde eftersom hastighetsbegränsningen är över 50 km/h.

Om hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre är du skyldig att lämna företräde för en buss som blinkar och ska köra ut från busshållplatsen.

Läs mer om bussregeln.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market