Frågor & svar

Jag kör på en smal väg när jag kommer till ett backkrön där sikten är skymd. Får jag köra om innan backkrönet?

Nej. Anledningen är att du under omkörningen kommer över i mötande trafiks körfält och eftersom det är ett backkrön, där sikten är skymd, ser du inte om det kommer mötande trafik eller inte.

Läs mer om omkörning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn