Frågor & svar

Jag kör på en smal väg när jag kommer till ett backkrön där sikten är skymd. Får jag köra om innan backkrönet?

Nej. Anledningen är att du under omkörningen kommer över i mötande trafiks körfält och eftersom det är ett backkrön, där sikten är skymd, ser du inte om det kommer mötande trafik eller inte.

Läs mer om omkörning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market