Frågor & svar

Jag kör på en motorväg. Vad gäller vid en infart? Vem har väjningsplikt?

De flesta infarter till motorvägar har accelerationsfält och då är det varken du eller fordon på infarten som har väjningsplikt, det är ett ömsesidigt samspel som gäller. Du är skyldig att underlätta för fordon som ska in på motorvägen och de som kommer på accelerationsfältet ska anpassa sin hastighet för att hitta en lucka att glida in i.

Om det inte finns ett accelerationsfält ska fordon på infarten väja för trafiken på motorvägen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market