Frågor & svar

Jag kör ganska långsamt på en väg med mycket trafik, och det bildas en kö bakom mig. Vad ska jag göra?

Du ska inte hindra annan trafik. Du bör därför köra in på en parkeringsficka så att bakomvarande fordon kan köra förbi.

Läs mer om landsvägskörning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market