Frågor & svar

Jag kan inte se resultaten på teoriprov/övningsprov som jag gjort klart och lämnat in.

Om du har problem med detta ska du gå in och kolla i din ”Statistik”. Där sparas alla prov med både resultat och förklaringar så att du kan gå igenom proven i efterhand.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market