Frågor & svar

Jag kan inte se resultaten på teoriprov/övningsprov som jag gjort klart och lämnat in.

Om du har problem med detta ska du gå in och kolla i din ”Statistik”. Där sparas alla prov med både resultat och förklaringar så att du kan gå igenom proven i efterhand.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn