Frågor & svar

Jag har stannat bakom en bil i en korsning med stopplikt. Får jag köra samtidigt som bilen framför?

Nej. Du får inte köra ut samtidigt som fordonet framför. Du måste stanna vid stopplinjen innan du kör ut på vägen.

Läs mer om stopplikt.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market