Frågor & svar

Jag har inte fått mitt handledartillstånd eller mitt körkort har blivit indraget.

Kontakta Transportstyrelsen för dessa frågor.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market