Frågor & svar

Jag har för avsikt att vända på en 90-väg, vad gäller? Är det tillåtet?

Ja. Det är tillåtet, men det är viktigt att du har god sikt för att kunna kontrollera att inga fordon kommer - så att du kan utföra vändningen på ett säkert sätt.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market