Frågor & svar

Jag har ett barn som är två år men saknar bilbarnstol, kan jag på ett lagligt sätt skjutsa mitt barn?

Barn som är yngre än tre år får inte skjutsas utan rätt sorts skyddsutrustning, men det finns ett undantag. Vid kortare resor med taxi får barnet åka utan skyddsutrustning i baksätet.

Läs mer om skyddsutrustning för barn.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market