Frågor & svar

Jag är i en vägkorsning och ska fortsätta köra rakt fram. Hur gör jag om det kommer ett demonstrationståg på korsande väg?

Du får inte hindra eller bryta ett demonstrationståg, vilket betyder att du måste stanna och vänta tills demonstrationståget har passerat.

Detta gäller även andra grupper av människor, som till exempel militärkolonner eller en barngrupp med ledare.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market