Frågor & svar

Jag är i en vägkorsning och ska fortsätta köra rakt fram. Hur gör jag om det kommer ett demonstrationståg på korsande väg?

Du får inte hindra eller bryta ett demonstrationståg, vilket betyder att du måste stanna och vänta tills demonstrationståget har passerat.

Detta gäller även andra grupper av människor, som till exempel militärkolonner eller en barngrupp med ledare.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn