Frågor & svar

I vilken situation är risken för grupptryck störst, med manliga eller kvinnliga passagerare?

Enligt trafikverket finns det internationella studier som visar att risken för grupptryck är störst med en ung manlig förare med unga manliga passagerare.

Den unga manliga föraren känner ett större behov att visa sig tuff inför sina manliga passagerare.

Läs mer om grupptryck.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market