Frågor & svar

Hur tillämpar man grundregeln i ett tättbebyggt område?

Här är exempel på hur grundregeln ska tillämpas i tättbebyggt område:

  • Du ska inte hindra eller störa i onödan. Detta tillämpar du genom att endast använda ljus- och ljudsignal i nödsituationer för att förebygga fara. Kör lugnt för att undvika att skapa onödigt ljud och buller.
  • Visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och funktionshindrade. Kör extra försiktigt på morgonen när många barn är på väg till skolan. Ge funktionshindrade och äldre personer god tid på sig för att gå över övergångsställen.

Läs mer om trafikens grundregler.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market