Frågor & svar

Hur straffas jag om jag kör narkotikapåverkad?

Narkotiska preparat i samband med bilkörning ses enlig lagen som rattfylleri och du blir därför straffad på samma sätt. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse. Normalt återkallas körkortet.

Läs mer om narkotika.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market