Frågor & svar

Hur stor tidsvinst får man med en hastighetsökning med 10 eller 20 km/h?

Hur stor tidsvinsten blir per 10 km beror på vilken hastighet du håller. För att räkna ut tidsvinsten använder du formeln:

((sträcka i km/original hastighet)*60) – ((sträcka i km/ny hastighet)*60) = tidsvinst i minuter

Exempel på tidsvinst per 10 km om du ökar hastigheten från 50 till 60 km/h:

((10/50)*60) – ((10/60)*60)) = 2 minuter

Tidsvinster per 10 km:

30 till 40 km/h = 5 min
50 till 60 km/h = 2 min
70 till 80 km/h = 1 min
90 till 100 km/h = drygt 1/2 min
110 till 120 km/h = knappt 1/2 min

30 till 50 km/h = 8 min
50 till 70 km/h = 3.5 min
70 till 90 km/h = 2 min
90 till 110 km/h = drygt 1 min
110 till 130 km/h = knappt 1 min

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market