Frågor & svar

Hur stor del av all koldioxidutsläpp i Sverige orsakas av vägtrafiken?

Vägtrafiken står för cirka 30 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Trafikverket

 

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market