Frågor & svar

Hur stor del av all koldioxidutsläpp i Sverige orsakas av vägtrafiken?

Vägtrafiken står för cirka 30 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Trafikverket

 

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn