Frågor & svar

Hur stor andel av de som dör i trafiken är män?

Av alla som omkommer i trafiken i Sverige är cirka 75 procent män.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market