Frågor & svar

Hur stor andel av alla trafikolyckor med personskador sker i mörker?

Cirka en tredjedel av alla olyckor.

Läs mer om mörkerkörning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market