Frågor & svar

Hur stor andel av alla trafikolyckor med personskador sker i mörker?

Cirka en tredjedel av alla olyckor.

Läs mer om mörkerkörning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn