Frågor & svar

Hur ska man uppträda när man passerar en varningsanordning med texten ”Olycka” på?

Varningsanordningen varnar för att det skett en olycka och du ska därför sänka hastigheten och vara extra uppmärksam när du passerar.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn