Frågor & svar

Hur ska man uppträda när man passerar en varningsanordning med texten ”Olycka” på?

Varningsanordningen varnar för att det skett en olycka och du ska därför sänka hastigheten och vara extra uppmärksam när du passerar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market