Frågor & svar

Hur ska man hjälpa en person som blöder kraftigt från benet vid en trafikolycka?

Det bästa du kan göra för att stoppa blödningen är att lägga ett tryckförband och sedan lägga benet i högläge.

Läs mer om hur du hjälper skadade vid trafikolycka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market