Frågor & svar

Hur ska man göra om man kommer till en vägkorsning där trafiksignalen visar grönt ljus, men under trafiksignalen sitter ett stoppmärke?

Då får man passera korsningen utan att stanna eftersom trafiksignal prioriteras högre än vägmärken.

I den här ordningen ska du prioritera anvisningar och regler i trafiken:

  1. Polismans tecken
  2. Trafiksignal
  3. Vägmärken
  4. Regler

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market