Frågor & svar

Hur ska jag ställa in P-skivan?

P-skivan ska ställas in på den närmast följande halvtimmen efter din ankomsttid. Det innebär att oavsett om du parkerar kl. 15.03 eller 15.25 så ställs parkeringsskivan in på 15.30.

Ibland finns det en tilläggstavla, med tidsangivelser på, som anger under vilka tider du ska använda p-skivan. Parkerar du innan tidsbegränsningen börjar ställer du in parkeringsskivan till det klockslaget då tidsbegränsningen börjar.

Läs mer om parkering.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market