Frågor & svar

Hur ska jag placera bilen om jag kör på en enkelriktad gata och ska svänga vänster?

Vanligtvis vid vänstersväng, om gatan inte är enkelriktad, ska du placera bilen nära körbanans mitt, men eftersom gatan är enkelriktad ska du placera bilen så nära körbanans vänsterkant som möjligt.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market