Frågor & svar

Hur ska helljuset användas vid möte i mörker?

Vid möte i mörker ska du göra så här:

  1. Använd helljuset så länge som möjligt. När ljuset når mötande fordon och du riskerar att blända föraren, växla om till halvljus.
  2. Slå på helljuset igen när din bil är i höjd med mötande fordon, det vill säga i mötesögonblicket.

Läs mer om mörkerkörning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market