Frågor & svar

Hur ska bromspedalen kännas när motorn inte är på?

Bromspedalen ska kännas stum. Om den sjunker sakta vid hårt tryck kan det finnas en läcka i bromssystemet, känns den fjädrande kan det finnas luft i systemet.

Läs mer om bromssystemet och bromskontroll.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market