Frågor & svar

Hur påverkas vi av stress i trafiken?

Stress påverkar oss olika, det varierar från person till person. Generellt ökar prestationsförmågan med måttlig stress. När vi däremot utsätts för hög stress kan prestationsförmågan minska markant. Stress kan få oss att köra sämre och försämra avsökningsförmågan.

Exempel på hur vi kan reagera på hög stress:

  • Vi får panik.
  • Vi får black-out.
  • Vi ser situationen som omöjlig och ger upp.

Läs mer om stress.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn