Frågor & svar

Hur påverkas vi av stress i trafiken?

Stress påverkar oss olika, det varierar från person till person. Generellt ökar prestationsförmågan med måttlig stress. När vi däremot utsätts för hög stress kan prestationsförmågan minska markant. Stress kan få oss att köra sämre och försämra avsökningsförmågan.

Exempel på hur vi kan reagera på hög stress:

  • Vi får panik.
  • Vi får black-out.
  • Vi ser situationen som omöjlig och ger upp.

Läs mer om stress.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market