Frågor & svar

Hur påverkas miljön av upprepade accelerationer och inbromsningar?

Med ett ryckigt körsätt och upprepade accelerationer och inbromsningar ökar bränsleförbrukningen och utsläppen ökar. Det leder till att miljöpåverkan blir större.

Läs mer om EcoDriving (sparsam körning).

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market