Frågor & svar

Hur påverkas förare av stress?

Bilförare presterar normalt bättre av måttlig stress, men utsätts man för hög stress kan avsökningen och körförmågan försämras dramatiskt. Erfarna förare har vanligtvis högre stresstålighet.

Läs mer om stress och hur det påverkar oss.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market