Frågor & svar

Hur påverkas förare av stress?

Bilförare presterar normalt bättre av måttlig stress, men utsätts man för hög stress kan avsökningen och körförmågan försämras dramatiskt. Erfarna förare har vanligtvis högre stresstålighet.

Läs mer om stress och hur det påverkar oss.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn