Frågor & svar

Hur påverkas bromssträckan om jag sänker hastigheten från 100 km/h till 50 km/h?

Bromssträckan förändras kvadratiskt mot hastigheten. Det innebär att om hastigheten minskas med hälften minskar bromssträckan till en fjärdedel.

Läs mer om bromssträcka och hur du räknar ut den.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market