Frågor & svar

Hur påverkar hastigheten observationsbredden?

Ju snabbare man kör, desto smalare blir observationsbredden. Detta innebär att man blir sämre på att upptäcka saker vid sidan om vägen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market