Frågor & svar

Hur påverkar alkohol synen?

Alkohol försämrar människans periferiseende vilket gör det svårare att upptäcka olika föremål. Alkohol försämrar även mörkerseendet och bländningskänsligheten ökar.

Läs mer om alkoholens effekter.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market