Frågor & svar

Hur mycket ökar reaktionssträckan i förhållande till hastigheten?

Reaktionssträckan ökar proportionerligt med hastigheten. Det innebär att två gånger högre hastighet ger två gånger längre reaktionssträcka och tre gånger högre hastighet ger tre gånger högre reaktionssträcka osv.

Läs mer om reaktionssträcka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market