Frågor & svar

Hur mycket ökar bromssträckan i förhållande till hastigheten?

Bromssträckan ökar kvadratiskt i förhållande till hastigheten. Det innebär att två gånger högre hastighet ger fyra gånger högre bromssträcka, tre gånger högre hastighet ger nio gånger högre bromssträcka osv.

Läs mer om bromssträcka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market