Frågor & svar

Hur många viltolyckor sker varje år?

Det rapporteras cirka 60 000 viltolyckor varje år, men exakt hur många viltolyckor som sker är svårt att säga eftersom alla inte rapporteras.

Läs mer om viltolyckor.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market