Frågor & svar

Hur många skadas i trafiken varje år?

Ungefär 15 000 st skadas lindrigt, ungefär 2 500 st skadas svårt och ungefär 250 st omkommer i trafiken varje år.

Exakt statistik för skador i trafiken årligen:

År 2017: 17 387 st lindrigt skadade, 2 275 st svårt skadade och 253 st omkomna.

År 2016: 16 316 st lindrigt skadade, 2 347 st svårt skadade och 270 st omkomna.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market