Frågor & svar

Hur många procent av de fotgängare som bli påkörda i 50 km/h dödas?

Cirka 55 % av fotgängare som blir påkörda i 50 km/h dödas.

Om farten vid olyckstillfället är 30 km/h dödas endast 10 % av de fotgängare som blir påkörda.

Källa: NTF

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market