Frågor & svar

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år?

Varje år skadas cirka 3000 personer svårt i trafiken.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn