Frågor & svar

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år?

Varje år skadas cirka 3000 personer svårt i trafiken.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2018                  

 The best english questions on the market