Frågor & svar

Hur många personer dör när de blir påkörda i 30 km/h jämfört med 50 km/h?

Vid påkörning av en oskyddad trafikant i 30 km/h dör cirka en av tio. Om hastigheten istället är 50 km/h dör drygt hälften.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn