Frågor & svar

Hur många personer dör när de blir påkörda i 30 km/h jämfört med 50 km/h?

Vid påkörning av en oskyddad trafikant i 30 km/h dör en av tio. I 50 km/h dör ca hälften.

Källa: NTF

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market