Frågor & svar

Hur många passagerarplatser får det högst finnas i en personbil?

Det står i registreringsbeviset, men det får maximalt finnas åtta passagerarplatser i en personbil.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market